Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào  tháng 10 năm 2001, Trường MG Mỹ Phước đã khẳng định thương hiệu tại Sóc Trăng và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường MG Mỹ Phước được  phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.