Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Mỹ Tú - Sóc Trăng
 • Lê Thị Hồng Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0377088839
  • Email:
   ht.mgmp.pmt@soctrang.edu.vn
 • Huỳnh Kim Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0977576079
  • Email:
   hoang76st@gmail.com
 • Võ Thị Hồng Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0988184871
  • Email:
   vothihongchi1980@gmail.com